Aandacht voor elk kind:

Dit is de krachtige samenvatting van ons pedagogisch project: een zo breed mogelijke zorg, gericht op de persoonlijkheid van elk individu.

Onze pedagogische aanpak berust vooral op drie pijlers: “Samenwerken”, “zelfstandigheid” en “verantwoordelijkheid”.

Samenwerken:

 • De sociale vorming op school is de echte leerschool voor het latere leven. Respect is hierbij het kernbegrip.
 • Waardenbesef en oordeelsvermogen is de rode draad door de hele school.
 • Leraren stimuleren het samenwerken tussen leerlingen.
 • We laten leerlingen alleen dàn leerstof samen uitwerken wanneer er sprake is van meerwaarde.
 • Afwisselende samenwerking tussen homogene en heterogene groepen.
 • We hanteren verschillende werkvormen.

Zelfstandigheid:

 • Spelenderwijs bij de jongste kinderen.
 • Kinderen leren om taken te plannen.
 • De kennisoverdracht garandeert een vlotte overgang naar het voortgezet onderwijs.
 • De leerkrachten bieden voldoende hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen werken en te registreren en bereiden lessituaties voor, waarin zelfstandig werken en leren van kinderen het uitgangspunt is.

Verantwoordelijkheid/vrijheid:

 • Kinderen worden medeverantwoordelijk voor hun eigen leren!
 • Vrijheid in gebondenheid: de kinderen maken keuzes binnen veilige kaders.
 • Verantwoordelijkheid is een proces dat langzaam wordt opgebouwd.
 • De leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, werkindeling en verzorging.
 • Kinderen ontwikkelen een juiste leerhouding.
Welkom

Praktisch aanbod:

 • Leerlingenvervoer ook ism voor- en naschoolse opvang
 • Middagopvang.
 • Sport-, zee- en boerderijklassen
 • Spelenderwijs Frans vanaf de eerste kleuterklas met Pistache en Vanille!
 • Digitale inoefening van de leerstof in spelvorm op Bingel.be